Przejdź do treści

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Program obejmuje tematykę z zakresu:

1. Przeciwwskazania do przekłucia
2. Budowa histologiczna skóry
3. Alergia
4. Hipoglikemia
5. TYPOLOGIA KOLCZYKÓW (rodzaje oraz materiał)
6. Miejsca oraz rodzaje przekłuć
7 .Czas gojenia
8. Jak dbać o przekłute miejsce?
9. Komplikacje przy gojeniu
10. Ryzyko i zagrożenia
11. Środki znieczulające
12. Antyseptyka
13. Aseptyka
14. PIERCING
14.1. Zgoda na zabieg
14.2. Przygotowanie stanowiska pracy
14.3. Krok po kroku:
ucho
usta
nos
język
wędzidełko
brew
pępek
sutki
14.4. Wykład pielęgnacyjny
14.5. Kontrola w okresie gojenia